• ลวดลายของ เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง

  เครื่องปั้นดินเผา บ้านเชียง วัฒนธรรมที่มาอายุกว่า 3500 ปี

  แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่มาอายุกว่า 3500 ปี ที่สำคัญของประเทศไทย เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกคือ แหล่ง โบราณคดีบ้านเชียง ที่ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้มีการค้นพบแหล่งโบราณคดีรวมถึง เครื่องปั้นดินเผา บ้านเชียง ก่อนประวัติศาสตร์ และเมื่อปี 2510 กรมศิลปากรได้จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวัฒนธรรมบ้านเชียงยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9 ทอดพระเนตรการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยความสนพระราชหฤทัย

 • เครื่องปั้นดินเผา บ้านเหมืองกุง เชียงใหม่

  เครื่องปั้นดินเผา บ้านเหมืองกุง เชียงใหม่

  จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่มีวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์ของเครื่องใช้ที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือ เครื่องปั้นดินเผา บ้านเหมืองกุง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยพื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาคุณภาพมีอายุยาวนานในการถ่ายทอดการทำเครื่องปั้นดินเผามาอย่างยาวนานกว่า 200 ปี แต่พื้นที่บริเวณแห่งนี้อยู่ใกล้แม่น้ำเป็นพื้นที่ที่มีดินดีเหมาะสำหรับการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ในอดีตในหมู่บ้านแห่งนี้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงก็คือ… น้ำหม้อน้ำต้น ซึ่งเป็นภาชนะของทางภาคเหนือ หรือคนโทน้ำของชาวล้านนา ในอดีตคนในหมู่บ้านคือช่างสิบหมู่ขาทางเหนือและทำการผลิตเพื่อรับใช้เจ้านายฝ่ายเหนือเท่านั้น ไม่ได้ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นการทั่วไปหลังจากนั้น ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการประกาศเลิกทาส ชาวบ้าน บ้านเหมืองกุง จึงผลิต ขึ้นเพื่อทำออกจำหน่ายเป็นการหารายได้ตั้งแต่นั้น เทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์ของการทำ เครื่องปั้นดินเผา

 • เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย

  เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย

  เครื่องปั้นดินเผา เป็นภาชนะที่มีความผูกพันในการดำรงชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์ โดยมนุษย์ได้เรียนรู้ในการผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เก็บเมล็ดพันธุ์รวมถึงใช้ในการใส่อาหาร โดยเครื่องปั้นดินเผาที่คนไทยรู้จักมากที่สุดอีกหนึ่งแห่งนั่นก็คือ เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย ทางนักโบราณคดีของประเทศไทยพบว่า ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-16 บริเวณในอาณาจักรไทยมีการค้นพบเตาเผากระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง โดยแต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์และลักษณะสามารถบ่งบอกความเป็นชุมชนผ่านลวดลายการตกแต่งภาชนะเครื่องปั้นดินเผา เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย เป็นสินค้าส่งออกเลยนะ สำหรับสมัยสุโขทัยมีการส่งเครื่องปั้นดินเผาเป็นสินค้าออกไปยังต่างประเทศจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ซึ่งสันนิษฐานว่าอำเภอสวรรคโลกเป็นแหล่งผลิตสำคัญที่สุดในสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยอยุธยาตอนต้น โดยเครื่องปั้นดินเผาเริ่มผลิตขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 18 ต่อมาราวพุทธศตวรรษที่ 19 ชาวเมืองศรีสัชนาลัยได้สร้างเตาเผาเครื่องสังคโลกคุณภาพดี เพื่อส่งออกอย่างแพร่หลายไปยังต่างประเทศ ปัจจุบันมีการพบหลักฐานเครื่องสังคโลกไทยถูกส่งจำหน่ายไปยังประเทศญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและประเทศอื่นๆ ในส่วนของรูปแบบสังคโลกสุโขทัยมีหลายประเภทซึ่งแบ่งตามกระบวนการผลิตเช่น แบบเคลือบ แบบเนื้อแกร่งไม่เคลือบ

 • ประวิติเครื่องปั้นดินเผา

  ประวัติเครื่องปั้นดินเผา

  เครื่องปั้นดินเผา เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่สำคัญของมนุษย์มาอย่างยาวนานซึ่งในปัจจุบันยังคงมีการใช้เครื่องปั้นดินเผาอยู่ในบริเวณพื้นที่ในประเทศไทยรวมทั้งในต่างประเทศ เครื่องปั้นดินเผา มีประวัติศาสตร์นานกว่า  10,000 ปี เชียวนะ! สำหรับ ประวัติของเครื่องปั้นดินเผา มีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นานกว่า  10,000 ปี  ก่อนคริสตศักราชกลุ่มของมนุษย์เริ่มมีการตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นหลักแหล่งและยังเรียนรู้การเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหาร รวมทั้งการทำเครื่องนุ่งห่ม โดยมีหลักฐานค้นพบว่ามนุษย์รู้จักทำเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ในยุคนี้ เนื่องจากต้องการทำภาชนะไว้ใส่เมล็ดพันธุ์พืชและใช้ทำอาหาร สำหรับในยุคก่อนประวัติศาสตร์มนุษย์ยังไม่รู้จักการเผาดินเหนียวที่ปั้นเป็นภาชนะให้มีความแข็งแรง แต่ต่อมามีการใช้ความร้อนจากเปลวไฟมาเป็นตัวทำให้เครื่องปั้นดินเผามีความแข็งแรงเนื่องจากสังเกตว่าภาชนะที่ถูกไฟเผาแล้ว เมื่อถูกฝนหรือน้ำจะไม่อ่อนตัวแถมยังสามารถเก็บกักน้ำได้โดยไม่รั่วซึมทำให้รู้จักการเผาจะชนะให้มีความแข็งแกร่ง จึงเรียกว่า… เครื่องปั้นดินเผา ทำให้มนุษย์มีการนำภาชนะเครื่องปั้นดินเผานำไปเผาไฟให้มีความแข็งแรงก่อนที่จะนำมาใช้ ทำไมเราถึงรู้ประวัติของเครื่องปั้นดินเผา เครื่องปั้นดินเผาในยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้ถูกค้นพบเป็นจำนวนมากพร้อมกับโครงกระดูกและสิ่งของมีค่าของผู้ตายในหลุมฝังศพ

เครื่องปั้นดินเผา บ้านเหมืองกุง เชียงใหม่

เครื่องปั้นดินเผา บ้านเหมืองกุง เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่มีวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์ของเครื่องใช้ที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือ เครื่องปั้นดินเผา

Read more
เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย

เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย

เครื่องปั้นดินเผา เป็นภาชนะที่มีความผูกพันในการดำรงชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์ โดยมนุษย์ได้เรียนรู้ในการผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เก็บเมล็ดพันธุ์รวมถึงใช้ในการใส่อาหาร

Read more
ประวิติเครื่องปั้นดินเผา

ประวัติเครื่องปั้นดินเผา

เครื่องปั้นดินเผา เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่สำคัญของมนุษย์มาอย่างยาวนานซึ่งในปัจจุบันยังคงมีการใช้เครื่องปั้นดินเผาอยู่ในบริเวณพื้นที่ในประเทศไทยรวมทั้งในต่างประเทศ เครื่องปั้นดินเผา

Read more